קול כולי(2017)

כוראוגרפית: רנה שינפלד
רקדנים: להקת מחול רנה שינפלד
מוסיקה: מרדית מונק
צילום: עופרה פרידמן
"כשהמלה תהפוך לגוף והגוף יפתח את פיו" חזי לסקלי . שבעה רקדנים במסע אינטימי של קול וגוף.
השלת האובייקטים המייצגים פאר וניסיון לגעת בפשטות ובעיקר. ניסיון להגיע למקור הקול ולתנועה. רגע ראשוני, קדמון, לפני שהומצאה המילה ומה שתורגם בשפה האמנותית כ"סאונד טקסט" "סאונד פואטרי". שפה ללא מילים. חוויה שמתקשרת עם הקהל באופן האינטואיטיבי ובסופו של דבר הראשוני-פנימי של נפש האדם. יוצרת דיאלוג בין שפת הגוף לקול הפנימי האינטואיטיבי. שפה שיש בה קונוטציה קומית. שימוש בצלילים. בעיצורים. בלחישות. באנחות. בצקצוקים. קולות שמעוררים את הגוף והלב באופן שמשחרר אזורים מופלאים בנשמה וברוח האדם.

ofra_7581