ללא מילים (2022)

בחיפוש אחר המילה הנכונה שתתן תשובה לשאלות וספקות.

כוריאוגרפיה: רנה שינפלד

רקדנים יוצרים:  ג'ואנה עופר, איילה יעקב, לנה ריקנר, דניז קליין, אהד קלמי ודורית כוכבי קניגסברג

מוזיקה: Yaz kaz, mum

צילומים: עמליה רימלט