בך (ג'וליארד)

כוריאוגרפיה – דוריס האמפרי, ריקודים עם פינה באוש