אפילו (2019)

כוראוגרפיה : רנה שינפלד
רקדנים יוצרים: להקת מחול רנה שינפלד
מוסיקה: לאונרד כהן (בתרגומו של קובי מידן), שלמה ארצי
צילום: עופרה פרידמן, רונית נוביק

הרקוד "אפילו" משלים את הרקוד "אופליה" ונותן ביטוי ומענה לחוויה של החלק הראשון של הערב.
"אפילו" הוא האח התאום של אופליה והצד השני של המטבע.
התבקש ויש צורך עמוק ליצור את התשובות אולי הפתרונות לטרגדיה שבאופליה
מאופליה של שקספיר אל אפילו של שלמה ארצי ואל "כמו ציפור" של ליאונרד כהן, מעולם האופרה אל עולמנו לכאן ועכשיו. השירים של ליאונרד כהן(בתרגומו של קובי מידן) והשירים של שלמה ארצי נבחרו בקפידה על מנת לתת תשובה בתנועה ,הד,צליל ומוסיקה אחרת לטרגדיות שבחיינו.
"אפילו" מסיים את הערב במלים של שלמה ארצי "יש לי חלום כחול ויש לי בו שמיים".