תנועות 1969

Choreography: Jerome Robbins
Dancers: the Company