תמיכות

הארכיון הוקם בסיוע מועצת הפיס לתרבות ואמנות
לוגו דברים טובים בעברית

תומכים נוספים

לוגו משרד התרבות והספורט

TelAviv_logo_WEB

לוגו קרן רבינוביץ - נובמבר 2010