פרח שמש (2005)

כוריאוגרפיה – רנה שינפלד, מוזיקה – רחמנינוב, ג'ון קייג', מוצארט ושוברט, יהונתן גפן, חיים חפר,
מרים ילן שטקליס, ארי פרנקל, החלונות הגבוהים, תאורה – יעקב ברסי,
תלבושות – עמית אפשטיין, ששון קדם, רקדנים – רנה שינפלד

פרח שמש