אשה במחול (1994)

כוריאוגרפיה – רנה שינפלד, מוזיקה – איגור וואקביץ, טוקסידומון, מנחם צור, ג'ון קייג',
רקדנים – רנה שינפלד